Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Απάντηση Δημήτρη Κατσικάρη στην κα Ρούλα Νάννου


Προς
κ. Ρούλα Νάννου
Δημοτική Σύμβουλο
Σαλαμίνας

Κυρία Νάννου,
Έλαβα την ανοιχτή επιστολή που μου απευθύνατε -δημοσιεύοντάς την ταυτόχρονα στον Τύπο-, για το έργο των Ομβρίων της Σαλαμίνας, προϋπολογισμού 21.824.000 ευρώ, που εντάξαμε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.
Σχετικά με το κόστος μετατόπισης των αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, έργο του Δήμου Σαλαμίνας, σημειώνω τα εξής:
  1. Προκειμένου να κατασκευαστούν τα πιο πάνω έργα, δηλαδή οι αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, απαιτείται η μετατόπιση, σε ορισμένα σημεία, πέραν των αγωγών κοινής ωφελείας, εργασία που περιλαμβάνεται στη χρηματοδότηση με ποσό 1.984.000,00€ -για δαπάνες αρχαιολογίας και μετακίνησης των υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφέλειας ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.α.- και των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων....
  2.  Στο έργο της αποχέτευσης των ακαθάρτων το οποίο κατασκευάζεται από το Δήμο Σαλαμίνας και συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται, από τους όρους της χρηματοδότησης, η επαναχρηματοδότηση οποιασδήποτε επέμβασης σε αυτό πριν την παρέλευση πέντε ετών από τη λήξη του προγράμματος, ήτοι πριν το 2020. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέμβαση από τρίτους (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.α.) στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ακόμη και με δική τους χρηματοδότηση. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην μετατόπιση αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ούτε και να την χρηματοδοτήσει, κάτι που ευχαρίστως θα κάναμε εάν δεν υπήρχε η απαγόρευση αυτή, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος.
Συνεπώς, επειδή, όπως σημειώνετε και εσείς, το έργο των Ομβρίων της Σαλαμίνας αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, οφείλουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε στην κατασκευή του και το πράττουμε, αφού άμεσα δημοπρατούμε τα έργα με τη βεβαιότητα ότι όλοι θα στηρίξουν την ολοκλήρωσή τους, επ’ ωφελεία των πολιτών της Σαλαμίνας που επί δεκαετίες τα περιμένουν.
Να είστε βέβαιη ότι θα κάνουμε το καλύτερο για τη Σαλαμίνα και σε κάθε περίπτωση ο λόγος μας θα είναι αντίστοιχος με την πράξη, γιατί δεν έχουμε πλέον κανένα περιθώριο και δικαίωμα να αποτύχουμε.
Δημήτριος Κατσικάρης
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων

Δεν υπάρχουν σχόλια: