Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Στο ΣΥΡΙΖΑ Ο.Μ. Σαλαμίνας Επιθυμούν άραγε την διαφάνεια ή απλά εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες;


Η πρόσφατη καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ Ο.Μ. Σαλαμίνας περί αδιαφάνειας στη διαχείριση των πιστώσεων για τα σχολεία από το Δήμο Σαλαμίνας, απορρίπτεται ως ανυπόστατη και αβάσιμη.
Το έγγραφο των Συλλόγων Δασκάλων και Γονέων που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής με κοινοποίηση τη Δήμαρχο, κρίνεται επιεικώς απαράδεκτο ως προς το ύφος και το περιεχόμενο.....Ο ισχυρισμός σας όμως ότι υπήρξε προτροπή της Δημάρχου προς τον Πρόεδρο να μην απαντήσει στο έγγραφο αυτό, είναι απολύτως  αναληθές.
    Προς ενημέρωσή σας, το 2011 κατ΄ εφαρμογή του νόμου 3852/2010 το ΔΣ Σαλαμίνας λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 318 Β΄ /25.2.2011 εξέδωσε την υπ΄αρ. 104/2011 απόφαση για την σύσταση της Σχολικής Επιτροπής Α’βάθμιας Εκπαίδευσης σε ΝΠΔΔ, κι αφού εγκρίθηκε από τον Γ.Γ.Αποκ/νης Δ/σης Αττικής, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1631 Β’/ 19.7.2011.
Έκτοτε, η Επιτροπή υποχρεούται να λειτουργεί σύμφωνα με τη συστατική της πράξη η οποία μεταξύ άλλων στο αρθρ.2 αναφέρει ότι Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής είναι:
α) η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των αντιστοίχων διδακτηρίων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών, καθαριότητας κ.λ.π.) και
β) η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
     Συνεπώς η επίμονη αξίωση του Συλλόγου να διαχειρίζονται οι Διευθυντές τα χρήματα πάσχει νομιμότητας, καθότι δεν βρίσκει έρεισμα στη συστατική πράξη.
Εξάλλου, εάν συνέβαινε αυτό δεν θα υπήρχε και λόγος ύπαρξης των Επιτροπών.
Παρόλα αυτά είναι στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να αποφασίσει εάν και τι ποσό μπορεί να δίνεται στους Διευθυντές για την κάλυψη άμεσων αναγκών.
     Σύμφωνα με την κατανομή των πιστώσεων των ΚΑΠ, για κάθε διδακτήριο της Α΄βάθμιας αντιστοιχεί κατά μέσο όρο το ποσό των 400 €/μήνα για την κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών.
     Εξυπακούεται ότι όλες οι πιστώσεις των ΚΑΠ για τα σχολεία, μεταβιβάζονται άμεσα κι εξ ολοκλήρου από το Δήμο στις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες προφανώς ιεραρχούν τις ανάγκες του κάθε σχολείου και προβαίνουν στις σχετικές δαπάνες.  
     Το όλο θέμα συζητήθηκε κατά προτεραιότητα και διεξοδικά επί 3ωρο στη συνεδρίαση του ΔΣ της 23/3/2015 όπου δόθηκαν από τη Δήμαρχο επαρκείς εξηγήσεις σε όλες τις αιτιάσεις και τα ερωτήματα των εκπροσώπων δασκάλων και γονέων.
    Έκανε δε αυστηρές συστάσεις προς τον Πρόεδρο για στενή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα προς όφελος των μαθητών και απαγόρευσε στον Πρόεδρο να απαντά στις δίκην Εισαγγελέα ερωτήσεις ορισμένων μελών του ΔΣ, οι οποίοι προσπάθησαν κατά τη συνήθειά τους να μετατρέψουν το Δημοτικό Συμβούλιο σε λαϊκό δικαστήριο.    
   Επειδή όμως υπήρξαν και σαφείς υπαινιγμοί για κακοδιαχείριση, ιδίως από μερικούς δασκάλους αλλά και τινών μελών της αντιπολίτευσης, η Δήμαρχος απάντησε αμέσως με πρόταση στο Σώμα να κληθεί το καθ΄ ύλην αρμόδιο Όργανο (Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης) για έλεγχο των πεπραγμένων της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία αλλά δυστυχώς η αντιπολίτευση την καταψήφισε.
Αναπάντητο παραμένει το πελώριο ερώτημα για τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Επιθυμούν άραγε την διαφάνεια ή απλά εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες;
Κι αν πράγματι την επιθυμούν, γιατί δεν ψήφισαν τον έλεγχο;
Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα του.
Τέλος, μπορεί να υπήρξαν ορισμένες ήσσονος σημασίας διαδικαστικές παραλείψεις της Επιτροπής λόγω απειρίας οι οποίες και θα διορθωθούν, επ΄ ουδενί όμως  η Δήμαρχος θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε να αμαυρώσει τα ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ αυτής της Δημοτικής Αρχής. Αυτό ας το έχουν υπόψη τους άπαντες.

                                                                                        Γραφείο Δημάρχου Σαλαμίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: