Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Απλά Εγκληματικά Αδιάφορος
Η πρόταση της Οικονομικής επιστήμης αλλά και η εμπειρίας της ζωής, στην αντιμετώπιση της οικονομικής ανέχειας, είναι αφενός ο περιορισμός των εξόδων αφετέρου η προσπάθεια αύξησης των εσόδων. Φαίνεται πως ο δήμαρχος κ. Τσαβαρής δεν έτυχε να  κάνει στοιχειώδη μαθήματα οικονομίας, ή πιθανόν στην ιδιωτική του ζωή δεν γνώρισε οικονομικές δυσκολίες, ώστε να εκτιμήσει την αλήθεια και την ανάγκη εφαρμογής της  βασικής αυτής αρχής.....
Πώς μπορεί κάποιος, τελείως καλοπροαίρετα, να δικαιολογήσει, την ανυπαρξία μέτρων μείωσης των εξόδων με παράλληλη αύξηση των εσόδων ώστε να βοηθηθεί ο δήμος στις πράγματι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάει, και αντ’ αυτού να έχουμε στη πράξη μέτρα και ενέργειες αύξησης των εξόδων και αδιαφορίας λήψης μέτρων τουλάχιστον να  μη μειωθούν τα έσοδα.
Στο πλαίσιο αύξησης των εσόδων και  μετά από πρότασή μου, λάβαμε ομόφωνη  απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο της 4ης Απριλίου 2012(βλέπε ΕΔΩ)   για την διεκδίκηση από τη ΔΕΣΦΑ και εν όψει της πώλησης της από το νέο ιδιοκτήτη:
α. από τη ΔΕΣΦΑ 20.000.000,00€ εφάπαξ αποζημίωση για τη  μέχρι σήμερα χρήση της νήσου Ρεβυθούσας ιδιοκτησίας δήμου Σαλαμίνας,
β. από το νέο ιδιοκτήτη 500.000,00€ ετήσιο αντισταθμιστικό όφελος από τη χρήση χώρου που ανήκει στο δήμο και
γ. Τροφοδότηση του νησιού με φυσικό αέριο και έκπτωση 30% στο τιμολόγιο για τα νοικοκυριά.
Παρότι θα περίμενε κανείς από το δήμαρχο κ. Τσαβαρή να πάρει την απόφαση αυτή και να τρέξει στη ΔΕΣΦΑ ή στη ΔΕΠΑ ή ακόμη και στο αρμόδιο Υπουργείο να διεκδικήσει το αιτούμενα της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το μόνο που έχει κάνει μέχρι σήμερα είναι η αποστολή (τυπική διαδικασία) της απόφασης στη ΔΕΣΦΑ χωρίς καμία άλλη ενέργεια – πίεση προς κάθε αρμόδιο για την εφαρμογή της απόφασης.
΄Εστω και την ύστατη στιγμή, πριν πουληθεί η ΔΕΣΦΑ σε νέο ιδιοκτήτη, επιβάλλεται η άμεση δραστηριοποίηση του δημάρχου ,όπως πολύ καλά γνωρίζει, προς κάθε υπεύθυνο για την ικανοποίηση της απόφασης, δεν έχει πολυτέλεια χρόνου για δράση , εξάλλου είναι υποχρέωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 1. και 1(β) του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του δημάρχου) του νόμου 3852/2010. Είναι αδικαιολόγητος ο μέχρι σήμερα εφησυχασμός του κ. Τσαβαρή  στην διεκδίκηση τόσο σημαντικών για το δήμο ποσών, δεδομένης της οικονομικής ανέχειας.
΄Εχουμε παραχωρήσει στην χρήση μιας επιχείρησης (ΔΕΣΦΑ) ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι δραστηριότητες της επιχείρησης  αυτής και σαφώς αυξάνουν σε υπερθετικό βαθμό το κόστος πώλησής της ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, δεδομένου ότι η Ρεβυθούσα δεν θα επιστρέψει ποτέ στην πρότερη κατάσταση, ούτε βέβαια για εκμετάλλευση  από το δήμο μας, δεν μπορεί λοιπόν με δικά μας περιουσιακά στοιχεία να κερδοσκοπήσουν άλλοι. Ζητάμε τα αυτοδίκαια από τη ΔΕΣΦΑ και το νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει από σήμερα την υποχρέωσή του και όχι εκ των υστέρων, όπου μπορούν να προκύψουν απρόβλεπτα νομικά προβλήματα. Επιβάλλεται άμεσα ο δήμαρχος να δράσει τα δέοντα για την υλοποίηση της με αριθμό 86/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένος αν δεν θέλει να μην κατηγορηθεί για αδιαφορία υλοποίησης Δημοτικής απόφασης.


                                                                        Σπύρος Σοφράς
                                                           Υποψήφιος Δήμαρχος Σαλαμίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: