Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ΡΟΥΛΑ ΝΑΝΝΟΥ. Ανοιχτή επιστολή – έκκληση προς τον πρωθυπουργό

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
                                                   Απευθύνομαι σε Εσάς, ως ύστατο καταφύγιο, προσβλέποντας στην αποφασιστική παρέμβασή σας, εάν χρειασθεί, για την τήρηση της έννομης τάξης που συν τοις άλλοις διασφαλίζει και τα συμφέροντα του Δημοσίου, για τα οποία σύσσωμη η κυβέρνησή σας απέδειξε ότι είναι αυστηρά προσηλωμένη και αποφασισμένη να τα διαφυλάξει.
 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται  χρόνια τώρα στο λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «ΓΟΥΒΑ-ΜΠΑΤΣΙ» στη Σαλαμίνα, φαίνεται όντως να οδεύει προς το τέλος, αφήνοντας όμως πίσω έναν κατ΄ εικόνα και ομοίωση “καιάδα” , ενθύμιο της ανεξέλεγκτης δράσης μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων....
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Για 20 χρόνια το λατομείο αυτό εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις τοπικές ανάγκες. Από το 2008 που η επιχείρηση περιήλθε σε άλλον ιδιοκτήτη οι ρυθμοί εξόρυξης τριπλασιάστηκαν τροφοδοτόντας όλη την Αττική με τα αδρανή υλικά του πολύπαθου νησιού μας που βάλλεται πανταχόθεν, μέχρι που στράγγιξε και το τελευταίο χαλίκι. Από τότε, η κατάσταση έγινε αφόρητη από τις εκατοντάδες νταλίκες που διακινούσαν το υλικό μέσα από το κέντρο της πόλης, τις εκρήξεις, την ηχορύπανση και τα αιωρούμενα σωματίδια της σκόνης, αφού το λατομείο βρίσκεται  σε απόσταση πνοής από τον ιστό της πόλης.
   Στις 24-11-2011 η ΕΜΝΕ επέβαλε την προσωρινή απαγόρευση εξορυκτικών εργασιών στο λατομικό χώρο εξαιτίας πολλαπλών σοβαρών παραβάσεων που συνοπτικά συνίστανται στην ανορθολογική εκμετάλλευση, την παντελή απουσία αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και την έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.
   Η διοικ/κή προσφυγή ενώπιον του ΥΠΕΚΑ απορρίφθηκε, η δε αίτηση αναστολής δεν ευοδώθηκε. Το Πρωτοδικείο επικύρωσε την απαγόρευση. Συνεπώς, από 24-11-11 (εξαιρουμένου του διαστήματος 2/4-29/5/12) ενώ καμία εξορυκτική εργασία δεν επιτρεπόταν να γίνει, εντούτοις η επιχείρηση συνέχισε ακάθεκτη την παράνομη δραστηριότητά της επεμβαίνοντας και στην αναδασωτέα έκταση και σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της.
   Εκτός αυτού, από 24-11-2011 είχε ανασταλεί και η ισχύς της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η δε νέα ΜΠΕ απορρίφθηκε από τον Γ.Γ.Αποκ/νης Δ/σης.  Παράλληλα, από 7/3/2012 είχε αρθεί και η άδεια λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων. Όλα δηλ. είχαν απαγορευτεί, αλλά η εξόρυξη συνεχιζόταν με αμείωτο ρυθμό.
   Η, κατόπιν εισήγησης της ΕΜΝΕ, Απόφαση σφράγισης των Η/Μ  εγκαταστάσεων του λατομείου από τον κατά νόμο αρμόδιο Αντιπ/άρχη Νήσων Π.Α. έγινε αποδεκτή από την κοινωνία του νησιού μας με ανακούφιση και αίσθημα πλήρους ικανοποίησης.
   Η εισήγηση της ΕΜΝΕ ήταν απότοκη της καθ΄ υποτροπή διενέργειας παράνομης εκμετάλλευσης (εξόρυξη και απόληψη αδρανών υλικών) εντός αναδασωτέας έκτασης, για την οποία δεν υπάρχει σχετική έγκριση επέμβασης, ούτε και μπορεί να δοθεί (2517/2009 ΣτΕ).
   Συνεπεία τούτου η Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1428/1984 όπως ισχύει, αναφέρει ότι: «τα παρανόμως παραχθέντα λατομικά προϊόντα περιέρχονται στην οικία Περιφέρεια, εκποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία και το προϊόν περιέρχεται σε αυτήν. Γι΄ αυτό το λόγο, η επιχείρηση οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια από το υλικό αυτό.».
   Ούτως εχόντων των πραγμάτων, όλοι αναμέναμε ότι η ορισθείσα με την εν λόγω Απόφαση 3μελής Επιτροπή που προέβη την 14/3/2013 στη σφράγιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, θα είχε προβεί και στην ογκομέτρηση του παρανόμως εξορυχθέντος υλικού το οποίο και θα δήμευε, προς εκποίηση υπέρ του Δημοσίου.
   Προφανώς τούτο δεν έγινε, εξαιτίας ίσως  της σύγχυσης  αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφέρειας και Αποκ/νης Δ/σης, με αποτέλεσμα να γινόμαστε έκτοτε καθημερινά μάρτυρες της συνεχούς διακίνησης-φυγάδευσης χιλιάδων τόνων υλικού εκτός λατομείου, μειώνοντας έτσι την προς δήμευση ποσότητα. 
Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, φρονώ ότι καθίσταται επιτακτική και άμεση η ανάγκη αποσαφήνισης του Φορέα αρμοδιότητας ώστε να
συσταθεί και η αρμόδια Επιτροπή που θα εκτελέσει το έργο της δήμευσης και της εκποίησης του παρανόμως εξορυχθέντος υλικού.
   Ως εκ τούτου, δικαιολογημένα νομίζω είναι ανάστατη η κοινωνία της Σαλαμίνας που βλέπει, έστω και προσωρινά, να ξαναζωντανεύει ο εφιάλτης και εύλογα διερωτάται. Πώς είναι δυνατόν μία επιχείρηση, στα πλαίσια μιας ευνομούμενης και συντεταγμένης πολιτείας, να περιφρονεί τόσο επιδεικτικά ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις, νόμους, Δικαστικές και Διοικητικές Αποφάσεις, να ασελγεί τόσο βάναυσα επάνω στο κορμί του νησιού, να αδιαφορεί για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, να φυγαδεύει το παράνομο υλικό, κι όλα αυτά να μην είναι άραγε αρκετά για να πυροδοτήσουν έγκαιρα τους κατασταλτικούς μηχανισμούς;  
   Η προσφυγή της εταιρίας κατά της Απόφασης σφράγισης θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Γιατί άραγε επιδιώκει την αποσφράγιση και πού αποβλέπει;
   Απαράβατος όρος για την ανάκληση της απαγόρευσης εξόρυξης από την ΕΜΝΕ είναι η έγκριση νέας ΜΠΕ. Για να υποβληθεί όμως εκ νέου ΜΠΕ θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι που έθεσε ο Γ.Γ. Αποκ/νης , όροι οι οποίοι όμως είναι αξεπέραστοι.
   Με αυτό ως δεδομένο, η απαγόρευση εξόρυξης θα ισχύει για πάντα, είτε είναι σφραγισμένες είτε όχι οι Η/Μ εγκαταστάσεις.
   Καθίσταται πρόδηλον πλέον ότι πρόθεση της εταιρίας είναι να συνεχίσει την παράνομη εξορυκτική εργασία, αλλά για να καταστεί αυτή εφικτή θα πρέπει να αποσφραγισθούν οι Η/Μ εγκαταστάσεις.
  Υπό το πρίσμα του ως άνω εξαγόμενου λογικού συμπεράσματος, ακόμη και ενδεχόμενη εκ μέρους των αρμοδίων Οργάνων σκέψη για ανάκληση της Απόφασης σφράγισης, δεν θα μπορεί να εξηγηθεί άλλως, παρά μόνο ως προτροπή στην παρανομία, της οποίας αποδεδειγμένα η Κυβέρνηση κι Εσείς προσωπικά είσθε άκρως πολέμιος της. 
   Κύριε Πρωθυπουργέ, η τήρηση της νομιμότητας και το κοινό περί δικαίου αίσθημα επιβάλλουν και επιτάσσουν να απορριφθεί η προσφυγή “της εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσης” εταιρίας, που στρέφεται κατά της Απόφασης σφράγισης του Αντιπεριφερειάρχη.
   Μόνο έτσι θα σταματήσει ο βιασμός της φύσης, γι΄αυτό και ο νομοθέτης ορθά έχει προβλέψει το μέτρο της σφράγισης.
Ευελπιστώντας ότι η επιστολή μου αυτή θα τύχει ανάγνωσης και προσοχής εκ μέρους Σας,
Σαλαμίνα  22/3/2013
Διατελώ μετά πάσης τιμής
Ισιδώρα Νάννου
Υποψ. Δήμαρχος Σαλαμίνας

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πήρε ο Άγγελος μπουλντόζα
και ηλθε εις τη Σαλαμινα

τα βουνα της για να σκαψει
για να οικονομησει χρημα

ποιος του εδωσε την αδεια?
μεσα σε ολα τα δεινα μας

η ψυταλεια η ρεβυθουσα
να χαλασει και τα βουνα μας

εχουμε το ιχθυοτροφειο
που την θαλασσα μολυνει

το κακο αν συνεχισει
τιποτα ορθιο δεν θα μεινει

δεν υπαρχει εξουσια
για να βαλει μια ταξη

που εξεχασε τα λογια
που προεκλογικα ειχε ταξει

οταν παιρνουν την καρεκλα
τα ξεχνουνε ολα αυτα

γι΄'αυτο μεσα στο νησι μας
παντα θα εχουμε καυγα!

Ανώνυμος είπε...

κυρία Νάννου είστε άξια συγχαρητηρίων. Και μόνο που τα βάλατε με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, δείχνετε ότι δεν έχετε καμία σχέση με την σημερινή δημοτική αρχή.
Λυπάμαι που ο δήμαρχος μας με εξαπάτησε προεκλογικά κλείνοντας τους δρόμους στις νταλίκες του λατόμου και μετεκλογικά είναι ο πιο θερμός υποστηρικτής του. Όπως επίσης λυπάμαι που ο δήμος έχει άδεια ταμεία και αιτία είναι ο δήμαρχος μας που δεν έχει εισπράξει τα λατομικά τέλη.
Σας ευχαριστώ κα Νάννου που μεριμνάτε με όλες αυτές τις ενέργειες σας για το περιβάλλον.